nportal crop
nportal crop
Nportal - Sadržaj izdvojen po datumu: Ponedjeljak, 06 Studeni 2017

Dubrovački vijećnici prihvatili su Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog verifikacije Programa za provedbu arhitektonsko - urbanističkog natječaja „Mali Stradun“. Naime, povjerenstvo za verificiranje Programa za provedbu arhitektonsko - urbanističko natječaja „Mali Stradun“ na Babin Kuku u sastavu Olga Muratti, Sanja Putica, Mladen Gojun, Lukša Matušić i Ljubo Nikolić od prosinca 2016. do konca listopada 2017. godine održalo je više sastanaka na kojima su uz članove Povjerenstva sudjelovali predstavnici izrađivača programa Društva arhitekata Dubrovnik (Romano Duić i Božo Benić), predstavnici investitora i vlasnika poslovnih prostora (Udruga mali Stradun, zastupnik Dario Obradović i predstavnik Nikola Sršen, Valamar rivijera d.d. , predstavnici Tonći Šarić i Ivan Đevoić). Inicijalni prijedlog Programa izradilo je Društvo arhitekata Dubrovnika.

Kako bi se uključila što šira zainteresirana i stručna javnost, u završnoj fazi donošenja prijedloga Programa, organizirana je javna rasprava tijekom koje je zaprimljeno nekoliko pisanih prijedloga i primjedbi, a provedeno je i izlaganje prijedloga Programa u gradskoj vijećnici tijekom kojega je zaprimljeno i nekoliko usmenih prijedloga. Predsjednik Društva arhitekata Dubrovnika Božo Benić izložio je projekt te je naglasio da je GUP omogućio rekonstrukciju građevina svih namjena, moguću nadogradnju za poboljšavanje kvalitete uz obvezu arhitektonsko - urbanističkog natječaja za cijeli prostor Malog Straduna s dva trga.

"Primarni cilj je očuvati javnu namjenu, ali i zaštiti vizure cijelog korpusa. Posebno bih naglasio da u dokumentaciji izričito nije dopuštena prenamjena prostora u apartmane", kazao je Benić.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog rješenja o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, a kao članice su predložene Katarina Doršner (HDZ) i Terezina Orlić (DDS). Prijedlog rješenja o poništenju Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade Blaga djela i Prijedlog rješenja o imenovanju upravitelja Zaklade Blaga djela su usvojeni, a predsjednik Mandatnog odbora Ivan Jelčić kazao je kako je Odbor predložio Nikolu Obuljena, što su vijećnici prihvatili, uz tri suzdržana glasa.

Usvojen je i Prijedlog odluke o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade. Riječ je o povećanju vrijednosti boda s 0,40 na 0,50 što je povećanje sa 60 na 75 kuna. Gradonačelnik je istaknuo da će ovo povećanje omogućiti realizaciju brojnih razvojnih projekata. Riječ je o povećanju od 10 milijuna kuna na godišnjoj razini koje će Grad uložiti u infrastrukturu.

 

Leona Rašica

Objavljeno u Dubrovnik

Pred gradskim se vijećnicima danas na dnevnom redu našlo Revizorsko izvješće o poslovanja komunalnog društva Sanitat d.o.o. Kako je istaknuo gradonačelnik Franković, revizija je utvrdila kako postojeći način upravljanja društvima nije dobar te kako veće ovlasti treba davati Upravnim vijećima i nadzornim odborima. U ovom slučaju trebalo je ukloniti deset nedostataka. Nadalje, izložio je, Sanitat koristi površine u vlasništvu Grada, a s njim nema sklopljen ugovor.

Vijećnik Emilio Puljizević (HDZ) istaknuo je manjkavosti poslovanja koje se, primjerice, tiču bavljenja komercijalnim sadržajima, što se odnosi na postavljene toteme, a što Sanitat ne bi smio. Naglasio je i da, ne samo da je utvrđeno kako aparati nemaju sve mogućnosti koje su navedene, nego je Sanitat propustio naplatiti bankarsku garanciju, a potrošeno je više od milijun kuna. Puljizević je u svom izlaganju citirao dijelove izjave, kako ga je nazvao, 'uvaženog dubrovačkog blogera', advokata u obrani svoga direktora i uspoređivao ih s dijelovima revizorskog izvješća.

"Pročitao sam cijelo izvješće, mučno je, jadno je i na kraju nam revizori još napominju, da ne bi propustili, da postoji mogućnost zlouporabe položaja u gospodarskom poslovanju. Poručio bih kako je ovo temelj za raspravu nekih drugih institucija", kazao je Puljizević.

I vijećnik Gordan Špero (HDZ) istaknuo je da većinu dobiti Sanitat temelji na parkingu, a djelatnost obavlja na površinama u vlasništvu Grada Dubrovnika s kojim nema sklopljen ugovor.

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica kazao je da u "Hrvatskoj imamo dva blogera".

"Jedan je Todorić, a imamo i ovog lokalnog. Izbrojao sam 860 tisuća kuna bačenih u vjetar. Dvije firme istoga vlasnika. To je kao kinder-jaje. Kupite ga i dobijete igračku. Nisu te pare ravnomjerno bacane. Mi 350 tisuća kuna platimo hranu za pse. Godinama imate isti natječaj, to je copy-paste, ali ove godine treba konzultant kojemu treba dati 52 tisuće kuna da kupi hranu koju psi ne vole. Odlično! Nova uprava je došla u Sanitat, gospar Kapetanić je vidio račune. Niti jedna kuna van troškovničkih okvira nije opravdana. Ovo je afera 'konzultant' i afera 'javna nabava'. U Sanitatu postoje ljudi koji danas imaju ključ od auta 24 ure, a posao im tone zahtijeva", rekao je Potrebica.

Vijećnik Vido Bogdanović (HSS) istaknuo je da je ovo izvješće revizije teško probaviti i da Sanitatu treba dignuti djelatnost parkinga.

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica kazao je kako je za HDZ ova priča s državnom revizijom koja je predana Državnom odvjetništvu završena. Vijećnik Obradović (HNS) kazao je kako je razgovarao s profesorima politologije i ekonomije koju su kazali kako je 'revizija tipičan primjer političkog progona' te kako 'u Sanitatu nije bilo nepravilnosti'. Obradović je implicirao da se gradonačelnik treba ispričati bivšem direktoru Sanitata Vedranu Kunici jer bi on na njegovu mjestu protiv gradonačelnika podigao kaznenu prijavu. Na ovo mu je gradonačelnik odgovorio da su protiv njega podignuli dvanaest kaznenih prijava,a da je jučer pala zadnja.

"Koji je cilj interne revizije? Kažete kako ne znate pa onda ga pročitajte na stranici pet. Na posljednjoj stranici su napisane preporuke, ne znam jeste li tim neovisnim stručnjacima iz politologije i ekonomije to dostavili, nadam se kako to nisu stručnjaci iz HNS-a. Nadam se kako su neovisni stručnjaci vama objasnili kako nije moguće obavljati komercijalnu djelatnost komunalnim tvrtkama. To nije legalno", naglasio je gradonačelnik.

 

Leona Rašica

Objavljeno u Politika

Gradski vijećnici izglasali su odluku o obavljanju autotaksi prijevoza na gradskom području Grada Dubrovnika s prebivalištem na području općina Dubrovačko primorje i Župa dubrovačka. Kako je istaknuo privremeni pročelnik UO za promet Đuro Šutalo, riječ je o natječaju za 25 taksista s prebivalištem na području navedenih općina, od kojih 8 autotaksi prijevoznika s prebivalištem na području Primorja, a 17 autotaksi prijevoznika s prebivalištem u Župi dubrovačkoj. U raspravi je istaknuto da se dubrovački taksisti pitaju zašto nisu uzeti u obzir i građani Dubrovnika ako i oni ispunjavaju uvjete. Predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica kazao je da će sporazum omogućiti legalizaciju prijevoza, ali da nepravilnosti doista treba regulirati. Vijećnik Vido Bogdanović (HSS) naglasio je da je taksista previše za postojeću infrastrukturu te da ova odluka ne rješava probleme koji se trebaju riješiti.

 

Leona Rašica

Objavljeno u Županija

Dubrovački gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Domom zdravlja Dubrovnik i Općom bolnicom Dubrovnik kao i Prijedlog zaključka o davanju poslovnog prostora u zakup Domu zdravlja Dubrovnik za potrebe pedijatrijske ambulante u Mokošici.

Kako je istaknuo gradonačelnik Franković, ove točke idu u svrhu poboljšanja života građana. Opća bolnica Dubrovnik, naglasio je, ima problema po pitanju medicinskog kadra, ljudi napuštaju grad, a najveći je problem vezan za stanovanje. Po pitanju stana za Dom zdravlja, vijećnici i gradska uprava više su puta upozoreni na činjenicu da Mokošica, kao najveće naselje u gradu nema pedijatra i pedijatrijsku ambulantu. Zato je Grad Dubrovnik odlučio dati jedan stan u Mokošici u najam Domu zdravlja kao i poslovni prostor od 150 kvadrata na području Vinogradarske ulice. Također, postoji mogućnost da Mokošica u tom prostoru dobije i ginekološku ambulantu.

Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić zahvalio je Gradu na ovoj gesti istaknuvši kako je položaj bolnice često problematičan zbog toga što su udaljeni od ostalih bolničkih centara i jedina su zdravstvena ustanova na ovom području.

 

Leona Rašica

Objavljeno u Dubrovnik

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić i predsjednik Općinskog vijeća Ivo Simović sudjelovali su u Zagrebu na obilježavanju 27. obljetnice osnivanja Jedinice za posebne namjene MUP-a Rakitje i 1. gardijske brigade Tigrovi gdje su odali počast svim pripadnicima tih postrojbi. Polaganjem vijenaca odana je počast za 367 poginulih kao i šest nestalih te svih umrlih Tigrova. Podsjetimo, u Dubrovniku i Konavlima prigodnim je programom nedavno obilježena 25. obljetnica deblokade juga Hrvatske u Domovinskom ratu, navedeno je u priopćenju Općine Konavle.

 

Nportal

Objavljeno u Županija

Na šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika dubrovački su vijećnici većinom glasova prihvatili prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu. Kako je izvijestio dubrovački gradonačelnik Mato Franković, prijedlogom drugog rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika planirano je povećanje prihoda od 17.948.000 kuna. Od navedenog iznosa, povećanje prihoda Grada iznosi 9.692.200 kuna, a proračunskih korisnika 8.255.800 kuna. Novi ukupni plan prihoda tako iznosi 452.434.200 kuna.

"Prihodi poslovanja povećani su za 6.716.200 kuna i sada iznose 437.149.500 kuna, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani za 7.700.400 kuna i sada iznose 11.698.300 kuna. Rashodi poslovanja povećani su za 3.748.400 kuna, tako da sad iznose 399.350.300 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine također su povećani i to za 8.527.100 kuna i sada iznose 34.963.400 kuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećani su za 5.672.500 kuna i iznose 18.120.500 kuna. Na prihodovnoj strani proračuna značajniji prihodi kod kojih je došlo do povećanja u odnosu na već ranije planirane iznose su pomoći od države (obeštećenje JLR(P)S) za 1.300.000 kuna, ostali prihodi od iznajmljivanja/zakupa imovine za 1.500.000 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata za 500.000 kuna, prihodi od financijske imovine – udio u dobiti za 720.000 kuna, ostale naknade utvrđene gradskom odlukom (za zaustavljanje autobusa na Pilama) za iznos od 2.500.000 kuna, vlastiti prihodi Agencije za POS za iznos od 7.700.400 kuna, pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU u ukupnom iznosu od 6.046.000 kuna te viškovi novčanih sredstava Grada i proračunskih korisnika ostvareni u 2016. godini koji su prebačeni kao prihodi u 2017. godinu u ukupnom iznosu od 3.531.400 kuna", objasnila je međuostalim privremena pročelnica za proračun i financije Anita Burić.

Rashodovna strana proračuna drugim rebalansom planirana je po Upravnim odjelima pa će tako Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika biti dodijeljeno 52.410.000 kuna, UO za turizam, gospodarstvo i more namijenjeno je 13.792.000 kuna, UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu 79.982.000 kuna, UO za gospodarenje gradskom imovinom 9.642.000 kuna, UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 2.300.000 kuna, UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo 115.300.400 kuna, UO za kulturu i baštinu 103.346.900 kuna, Službi Gradskog vijeća iznos će se smanjiti na 4.454.200 kuna, UO za promet dobit će 16.225.200 kuna, UO za izgradnju i upravljanje projektima 46.310.500 kuna, UO za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju 8.671.000 kuna.

 

Leona Rašica

Objavljeno u Politika

Delegacija NK Neretve predvođena predsjednikom Vjekoslavom Čuvalom danas se u Splitu  našla s predsjednikom Hajduka, Ivanom Kosom. Na sastanku je dogovorena suradnja između ova dva prijateljska kluba. Suradnja bi se uglavnom odnosila na stručno usavršavanje trenerskog kadra, kao i ostalih vidova uobičajne sportske suradnje između niže rangiranih klubova i prvoligaša.

NK Neretva je godinama njegovala izvrsne prijateljske odnose s prvoligašem iz Splita, ali u zadnje vrijeme došlo je do manjeg zastoja. Ovim sporazumom nastavljamo prijateljsku i stručnu suradnju- izjavio je gradonačelnik  Dalibor Milan koji je bio član današnje delegacije.

Iskorišteno je vrijeme za razmjenu poklona. Dugogodišnji trener NK Neretve i nekadašnji igrač NK Hajduka, Stipe Ilić od predsjednika Hajduka dobio je hajdukov dres s brojem 219.

Nino Erceg

Objavljeno u Sport

Pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove Perica Pušić poslao je u ime Općine Konavle mišljenje iz nadležnosti na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a koji prenosimo u cijelosti:

"Poštovani,

nastavno na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske u dijelu uređenja metodologije izračuna indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a na temelju koje se one razvrstavaju u odgovarajuće skupine razvijenosti, smatramo kako smo zakinuti predloženim metodološkim okvirom za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Nacrtom definiranim pokazateljima na temelju kojih se mjeri dostignuti stupanj razvoja. Na ovaj način u obzir se uzima isključivo demografsko, ekonomsko i fiskalno stanje u lokalnim/županijskim jedinicama, međutim ono ne može ni u kojem slučaju biti sveobuhvatan i praktično realan indikator situacije u praksi.

Potrebno je, uz navedeno, svakako uzeti u obzir cjelokupno društveno i geografsko okruženje, posebno u kontekstu onih JLS-a koja su bila pogođena ratnim razaranjima u ekonomskom, infrastrukturnom i ljudskom obliku, iz vremena Domovinskog rata te su još uvijek razvojno ograničena postojanjem minsko sumnjivih područja.

U tom smislu nadovezuje se i realna demografska slika tj. prosječan broj stanovnika po metru kvadratnom, ali i razmještaj stanovnika, gdje je evidentan demografski pad u pretežito ruralnim dijelovima JLS-a, a koji se u ukupnom (z)broju kompenzira naseljavanjem u manjim urbani(ji)m područjima.
Nadalje, smatramo da nije potrebno posebno naglašavati problem teritorijalne i prometne (ne)povezanosti hrvatskog juga te razvojnog deficita kojeg zbog toga trpe Konavle kao najjužnija hrvatska općina, a što kao kriterij uopće nije uzeto u obzir. Primjerice, u Češkoj su, polazeći od koncepcije regionalnih dispariteta i njihovih podjela prema područjima, identificirane tri osnovne razvojne dimenzije važne za mjerenje regionalne nejednakosti: socijalna, ekonomska i teritorijalna, a za mjerenje teritorijalnih dispariteta korišteni su i pokazatelji razvijenosti prometne i tehnološke infrastrukture.

Također, potrebno je naglasiti da unutar i između regija osim infrastrukturne razvijenosti i prometne povezanosti, postoje značajne razlike u troškovima života i komunalnom standardu, a koji kao kriteriji također nisu razmatrani. Držimo da nisu svi indikatori i kompozitni indeksi primjenjivi za mjerenje svih razina geografskih i prostornih jedinica. Tijekom turističke sezone i uslijed povećanja broja turističkih dolazaka i boravaka dolazi do izuzetnog pritiska na sve oblike javne infrastrukture i opskrbe, koja traži hitna ulaganja i takve projekte jednostavno nije moguće financirati iz redovnih proračunskih sredstava.

Dodatno, u obrazloženju tzv. balansirane z-score metode navodi se kako se predmetna metoda “temelji na pretpostavci korištenja ne-supstitativnih pokazatelja u konstrukciji kompozitnog indeksa, što implicira da lokalne/županijske jedinice mogu ostvariti visok indeks razvijenosti jedino ako bilježe relativno visoke vrijednosti za sve promatrane pokazatelje.” U tom kontekst ostaje nejasno razvrstavanje Općine Konavle u VIII. skupinu prema preliminarnim rezultatima novog indeksa razvijenosti, s obzirom da je u obzir među ostalim pokazateljima uzeta udaljenost od Grada Zagreba u km, a Općina Konavle je u tom smislu najudaljenija JLS u RH.

Smatramo kako je potrebno voditi posebnu brigu o izrazito osjetljivim područjima kao što su otoci ili ruralne sredine sa specifičnim ekonomskim, demografskim i nadasve društvenim poteškoćama. Također, trebalo bi razmisliti o tome da ratom razorene JLS-e, koje ne bilježe značajno viša odstupanja u socio-ekonomskoj razvijenosti u odnosu na prosjek države, zadrže status potpomognutog područja temeljem posebne odredbe indeksa razvijenosti.

I u konačnici, potrebno je razmotriti u kojoj mjeri predloženi selekcijski kriteriji mogu ugroziti učinkovitu apsorpciju sredstava koja nam stoje na raspolaganju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Slijedom svega navedenoga, smatramo kako je potrebno preispitati kriterije za definiranje indeksa razvijenosti, jer smatramo kako je Općina Konavle zakinuta predloženim metodološkim kriterijem za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te da je iste potrebno (re)definirati uzimajući u obzir širi društveni, povijesni, zemljopisni i infrastrukturni kontekst, koji značajno određuje realni život u nekoj od JLS-a", navedeno je u priopćenju Općine Konavle.

 

Nportal

Objavljeno u Županija

Načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo sudjelovao je danas na sastanku s načelnicima stožera gradova i općina te predstavnicima operativnih snaga civile zaštite s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanak je održan u organizaciji Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Dubrovnik, a razgovaralo se uz ostalo, o stanju spremnosti sustava civilne zaštite za reagiranje u nepovoljnim vremenskim uvjetima te provedbi obveza i zadaća načelnika stožera civilne zaštite propisanih Zakonom u sustavu civilne zaštite.

Vatrogasne postrojbe, pripadnici HGSS-a, Crvenog križa i predstavnici Hrvatskih voda i Policijske uprave dubrovačko-neretvanske županije spremni su za predstojeće zimske uvjete na području najjužnije hrvatske županije, a zimske službe Hrvatskih cesta i Dubrovnik cesta opskrbljene dovoljnom količinom soli te potrebnom opremom.
Zamjenik župana Joško Cebalo pozvao je predstavnike operativnih snaga i načelnike stožera da županijskom Stožeru dostave podatke i plan aktivnosti za reagiranje u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Na temu pripreme za zimske uvjete uskoro će se održati sjednica Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije te uputiti naputak o postupanju u slučaju nepovoljnih zimskih uvjeta čijim bi se provođenjem uvelike mogle umanjiti štete poput onih nastalih tijekom prošlogodišnjih ekstremno niskih temperatura na području naše Županije. Razgovarajući u obvezama načelnika stožera proizašlim iz Zakona o sustavu civilne zaštite posebno je istaknuta potreba što skorije izrade procjena ugroženosti jedinica lokalne samopurave sukladno Smjernicama za njihovu izradu koje je Dubrovačko-neretvanska županije donijela početkom ove godine kao i održavanje redovnih vježbi pripadnika operativnih snaga civilne zaštite kako bi se povećala razina njihove spremnosti.

Izvor: DNŽ

Nportal

Objavljeno u Županija

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije i ove godine nastupa na jednom od najvećih svjetskih turističkih sajmova World Travel Market u Londonu, koji se održava od 6. do 8. studenog 2017. u izložbenom prostoru ExCel London.

Nastupamo kao suizlagač na štandu Hrvatske turističke zajednice gdje su dogovoreni brojni poslovni sastanci, a najavljen je posjet većeg broja britanskih novinara. Više od 51.000 profesionalaca u turizmu svake godine posjeti sajam WTM koji se ove godine održava po 38 put.

Dubrovačko-neretvansku županiju je u prvih deset mjeseci posjetilo preko 272.000 Britanaca i ostvarili su gotovo 1.500.000 noćenja, a već dugi niz godina se upravo Britanci nalaze na prvom mjesto top liste posjetitelja Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika.

 

Nportal

Objavljeno u Županija
Stranica 1 od 3

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik