nportal crop
nportal crop
Nportal - Sadržaj izdvojen po datumu: Petak, 19 Siječanj 2018

Predavanje i oglednu radionicu na temu Teorije izbora i JA poruka održat će članice Feniksa, udruge za zaštitu djece, mladih i obitelji, u petak, 26. siječnja, u 18 sati u Čitaonici Narodne knjižnice Grad. Tijekom sljedeća dva mjeseca održavat će se besplatne radionice namijenjene roditeljima i djeci (polaznicima 5., 6. i 7. razreda). Radionice za roditelje vodit će Marija Hrtica i Bojana Čengija, a zajedničke za roditelje i djecu Katarina Telesmanić.

Radionice su osmišljene kako bi roditelji kvalitetnije i sadržajno provodili vrijeme sa svojom djecom, a ujedno i prakticirali naučeno na radionicama namijenjenim samo za njih. Primjena Teorije izbora u radu s roditeljima omogućava roditeljima da bolje upoznaju sebe te bolje razumiju svoje potrebe i potrebe svoje djece. Roditeljima se pruža mogućnost da boljim razumijevanjem sebe i drugih ojačaju vlastite kapacitete i kompetencije te da u odnosu na dob djeteta, njegovu razvojnu razinu, specifičnosti i individualnosti budu efikasniji u discipliniranju djece te im tako omoguće da odrastu u odgovorne, sretne i zadovoljne ljude.

Program provode Feniks, udruge za zaštitu djece, mladih i obitelji u suradnji s Dubrovačkim knjižnicama.

Objavljeno u Dubrovnik

Povodom nacionalne humanitarne akcije “DAN MIMOZE”, posvećene borbi protiv raka vrata maternice Hrvatska liga protiv raka i Liga protiv raka Dubrovnik 20. siječnja 2018. na Stradunu ispred crkve sv. Vlaha od 10 do 12 sati organiziraju 11. akciju prodaje mimoze i dijeljenja letaka i brošura. Novac prikupljen u toj akciji namijenjen je unaprjeđenju onkološke zaštite na našem području i socijalnoj pomoći liječenim od malignih bolesti kojima je ta pomoć potrebna.

"Pozivamo građane da svojom nazočnošću iskažu solidarnost i suosjećanje s onima kojima su solidarnost i suosjećanje potrebni, a svojim makar i malim doprinosom poklonimo njima a i sebi nadu da ćemo unapređenjem onkološke zaštite osigurati mirniju, zdraviju i bezbrižniju sutrašnjicu", navedeno je u pozivu na humanitarnu akciju iz Lige protiv raka Dubrovnik.

Objavljeno u Dubrovnik

Preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima. Poslovna ekonomija, pravo, logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, hrvatski jezik i književnost, filozofija, kulturologija i primijenjena umjetnost – studijski su programi koji prema analizi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na tržištu rada Primorsko-goranske županije ne kotiraju dobro te budućim studentima Sveučilišta u Rijeci po završetku studija ne jamče posao, jer riječ je o suficitarnim zanimanjima za koja treba smanjiti upisne kvote. Kako piše Novi list, a prenosi Poslovni dnevnik, Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine provodi analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim zvanjima i izrađuje Preporuku za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, a u kategoriju studija koji zbog suficitarnosti kadra treba smanjiti upisnu kvotu ulazi i stručni upravni studij.

S druge strane HZZ Sveučilištu preporuča povećanje upisnih kvota za studije računarstva, strojarstva, elektrotehnike, medicine, farmacije, rehabilitacije, logopedije, brodogradnje, nastavničkog smjera fizike i matematike, kao i matematike i informatike, a na toj listi našli su se i socijalni rad, socijalna pedagogija, nastavnički smjer biologije i kemije, nastavnički smjer geografije te glazbena pedagogija. Drugim riječima, budući studenti koji se odluče za jedan od tih programa dobit će diplomu koja će ih direktno odvesti u svijet rada, jer riječ je o deficitarnom kadru u Primorsko-goranskoj županiji.

Premda su jasne i izravne, pojašnjavaju u HZZ, preporuke imaju kvalitativni karakter. Preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima, ali se ono ne određuje kvantitativno. Preporuke, dakle, ukazuju na smjer potrebnih promjena, a s druge strane, budući da se preporuke izrađuju i upućuju svake godine, opetovanom pojavljivanju pojedinih obrazovnih programa treba pridavati sve veću težinu i uzimati ga u obzir sve ozbiljnije prilikom donošenja odluka. U HZZ-u su mišljenja da će promjene obrazovne upisne politike i politike stipendiranja na temelju njihovih preporuka pridonijeti usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada odnosno umanjiti strukturnu neusklađenost između ponude rada i potražnje za radom, što je jedan od glavnih dugoročnih problema hrvatskog tržišta rada.

Objavljeno u Lifestyle

Zločini nad civilima u Hrvatskoj jasno oslikavaju kakva je bila strategija neprijatelja, a sjećamo se kako su civilni objekti bili na udaru zločinaca. JNA je gađala našu spomeničku baštinu, škole, groblja, vrtiće, bolnice. Tijekom Domovinskog rata neprijatelj je uništio 150 000 kuća i imanja, a izravna šteta iznosi 236.431.568.000 kuna. Nepoznata je sudbina još 1761 osobe. Procjenjuje se kako je broj civilnih žrtava između 4000 i 8000, Hrvatska ne raspolaže dovoljnim brojem podataka kako bi se dobio približan broj.

Na području naše županije poginulo je čak 92 civila, od čega petnaestoro djece. Velik je broj i civilnih invalida, njih više od 140. Neke su udruge koje okupljaju civilne žrtve rata u Hrvatskoj predložile prijedlog zakona o statusu civilnih žrtava rata te se nadaju kako će se uskoro naći u parlamentarnoj proceduri.

Popis imena i prezimena civilnih stradalnika Domovinskog rata na našem području prema Uredu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, knjizi Marije Nadilo „Oteto zaboravu“, dokumenata iz Zbirke dokumenata, ratnog tiska i originalnih popisa Medicinskog centra Dubrovnik-Muzeja suvremene povijesti Dubrovačkih muzeja:

JELE FERLAN, NIKO DRAŠKOVIĆ, PERO GROŠETA, RADA HASIĆ, MILAN MILIŠIĆ, IVAN MILJANIĆ, ANTUN MIŠIĆ, MARIJA DRAŠKOVIĆ, PERO ELEZOVIĆ, STIJEPO LONZA, ILIJA DUPER, IVICA PULJIZEVIĆ, ANE PRČAN, LUKO PRČAN, KATE TEPŠIĆ, ANTUN ČAGALJ, HRVOJE GUNJINA, KATARINA GUNJINA, IVAN SUTIĆ, KATE SUTIĆ, FRANE ŠABAN, MARIS ŠABAN, MARO ŠABAN, NIKO ČUPIĆ, ANTUN LANG, MARIN LUČIĆ, LUCE SPREMIĆ, NIKE BALJKOVIĆ, MARIJA BURUM, ĐURO BOKUN, NIKICA ČUPIĆ, ANICA PANDŽA, IVAN RADIĆ, DUBRAVKO ŠEVELJ, JOVO VASILJEVIĆ, NIKOLA KRIJES, IVO MARTINOVIĆ, ANDRIJA RAŠICA, JOSIP GLAVINIĆ, EMILIJO MILO JURICA, PETAR SAMBRAILO, NIKO VERAMENTA, CVIJETO KISE, VIO ŽITKOVIĆ, MATO ČEOVIĆ, PERO KATIČIĆ, MARKO IVANOVIĆ, KATICA MILOVČIĆ, LUKA CRNČEVIĆ, ĐURO KOLAR, KOVILJKA KOSJERINA, FRANO MARTINOVIĆ, TONĆI SKOČKO, NIKOLA ZLOVEČERA, RADE LJUBIŠIĆ, PETAR DUBELJ, ANDREA BANOVIĆ, NIKOLINA BANOVIĆ, NIKOLA BULUM, JELE BOGIŠIĆ, ŠIMA GRBEŠIĆ, ROMANO KRALJ, SENKA KRALJ, LUCE LETUNIĆ, MATO LETUNIĆ, LUCIJA MANDUN, MLADEN BJELIŠ, ANDRIJA ĆUZIĆ, BOSILJKA JOVANKA DOER, LJUBICA SLIŠKO, AHMO NUKIĆ, BOŽO BRATIČEVIĆ, ANTUN KISIĆ, MARIJA KNEGO, LUKA LUKŠIĆ, MIHO TOMIČIĆ, JOVANKA POPOVIĆ, SREĆKO JELJENIĆ, SPASO MATKOVIĆ, ŠIMO MATKOVIĆ, STIJEPO KOVAČIĆ, VLAHO RAKIDŽIJA, MARKO MIŠIĆ, BOŽO RAŠE, KATE RAŠE, ANGELA ČAGALJ, MARIJA PRIMORAC, NIKO KRALJEVIĆ, KSENIJA KNEŽEVIĆ, DOLORES PASKOJEVIĆ, ORSAT DOMAĆIN I DANIJELA SPAJIĆ.

Nemojmo zaboraviti njihova imena. Neka im je laka hrvatska zemlja.

 

Ivana Žuvela Kalina

Objavljeno u Branitelji

U Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik 23. siječnja u 12.00 sati otvorit će se gostujuća izložba Prirodoslovnog muzeja Split Lipo cviće uokolo „Cvita“ Mediterana. Autori izložbe su Nediljko Ževrnja i Dalibor Vladović. Riječ je o fotografijama endemične flore srednje Dalmacije, tj. bliže okolice Splita: od otoka Čiova, preko Kozjaka i Svilaje do kanjona rijeke Cetine.

Pridružite nam se u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik u utorak kako biste vidjeli fotografije 38 biljnih vrsta za koje autori izložbe navode: „Tu „lipotu“ možete dotaknuti na planinama: Kozajku, Mosoru, Biokovu, Svilaji, Kamešnici i Dinari. Pratit će vas ta „lipota“ na otocima, sve do onih udaljenih: Jabuke, Palagruže, Brusnika... Sresti ćete je u blizini ušća Jadra, Žrnovnice i u kanjonu Cetine. Ako se nađete na golom kamenu, kamenjarskom pašnjaku, garigu, makiji ili šumi, dobro „otvorite“ oči i pogledajte boje prirode.“

Objavljeno u Kultura

S prvim danom 2018. na snagu su stupile nove odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a koji prvi put starije osobe navodi kao skupinu koja uživa posebnu zaštitu. Tako će se zanemarivanje ili zapostavljanje starijih članova obitelji, prema najavama, kažnjavati vrtoglavim iznosima od najmanje šest tisuća kuna ili pak kaznom zatvora od najmanje mjesec dana. Kako su za Nportal objasnili iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, navedenim Zakonom propisani su pojedini oblici obiteljskog nasilja koji su specifični i odlikuju se nečinjenjem, kao što je primjerice „zanemarivanje potreba starije osobe od strane članova obitelji koji imaju zakonsku obvezu njihovog uzdržavanja ili žive s njima u zajedničkom kućanstvu“. Neadekvatna skrb o potrebama starije osobe odnosi se, između ostalog, na nebrigu oko zdravstvenih potreba kao što su uzimanje lijekova na propisan način, odlasci liječniku na kontrolne preglede, nebriga oko zadovoljavanja potreba za hranom i pićem. U sustavu socijalne skrbi poduzimaju se tako mjere za unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji te se razvijaju one prevencije i zaštite. Ministarstvo će također, u sklopu Strategije socijalne skrbi za starije osobe za razdoblje od 2017. do 2020. provesti istraživanje o pojavnosti kršenja prava nad starijim osobama s naglaskom na sve oblike nasilja od zanemarivanja, fizičkog zlostavljanja, ekonomskog zlostavljanja, zlostavljanja u institucijama.

U slučaju saznanja za postojanje sumnje na zlostavljanje u obitelji, centri za socijalnu skrb provode žuran terenski izvid, obavještavaju policiju te sukladno utvrđenom i druge dionike, a najčešće iz područja zdravstvene djelatnosti. Centar za socijalnu skrb Dubrovnik na ovom je temelju Policijskoj upravi dubrovačko – neretvanskoj prijavio 51 odraslu osobu koja je pretrpjela neki vid nasilja u obitelji.

„U dobnim skupinama od 51 do 65 godina i dobnoj skupini preko 65 godina u 2017. kao žrtva obiteljskog nasilja evidentirana je 51 osoba, u 2016. g. 44 osobe, a u 2015. g. 83 osobe. U najvećem broju slučajeva radilo se o blažim oblicima fizičkog nasilja, dok se u manjem broju slučajeva radilo o psihičkom i ekonomskom nasilju“, potvrdili su za Nportal iz Policijske uprave dubrovačko – neretvanske.

Da su stari i nemoćni članovi obitelji često zapostavljeni od onih najbližih koji bi im u starosti trebali pružiti potporu, osvjedočila se i ravnateljica Doma za starije i nemoćne Domus Christi Mirjana Vujnović.

„Zlouporaba starijih ima dosta, počevši od materijalnog iskorištavanja,pa je dobro da se takve stvari zakonski kažnjavaju. U Domusu Christi brinemo o 85 štićenika i uglavnom je riječ o lijepim odnosima s njihovim bližnjima koji ih posjećuju redovito, ali ipak, bilo je situacija kada nekima ne bi nitko od obitelji došao. Tužno je što su pojedinci tako napušteni od svojih najbližih. Dugo radim sa starim ljudima i vidim da se toliko situacija promijenila od 90 – ih. Starijih je u našoj Županiji sve više, a ustanova za njih nedovoljno. Muče ih liste čekanja, a onima koji žive sami teško je uopće dobiti mjesto u domu. Kod nas je 340 zahtjeva na čekanju i sigurno polovica treba smještaj 'sad ili odmah'. Oni nemaju vremena stajati na listi čekanja, situaciju im dirigira zdravstveno stanje.Smatram da treba postojati pravobranitelj za starije osobe, kao što postoji i za djecu jer su oni, prema mome iskustvu, jedna od najugroženijih skupina ljudi“, kazala je za Nportal ravnateljica Vujnović.

Dubrovačko - neretvanska županija za osobe treće životne dobi organizira programske aktivnosti skrbi o starijim osobama koje provodi Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj. Tako Dubrovačko-neretvanska županija od 2010. isplaćuje božićnice umirovljenicima s niskim mirovinama (do 1.500,00 kn mjesečno) kojih u našoj županiji ima više od tri tisuće. Također, već 10 godina Županija financijski podupire provedbu programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ surađujući s izvoditeljima programa, humanitarnim i dobrotvornim udrugama. Izvoditeljice programa, gerontodomaćice, redovno obilaze starije osobe koje žive same, uglavnom u ruralnim krajevima naše županije te im pomažu u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u njihovim domovima. Iz ovog upravnog odjela tako su za Nportal istaknuli da ove mjere imaju veliki značaj u smanjivanju socijalne isključenosti starijih osoba te im se omogućuje da svoje pozne godine provedu u poznatom okružju svoga doma. Ipak, postoji i mogućnost smještaja u četiri doma za starije osobe na području Županije, ali i obiteljskih domova. Dubrovačko – neretvanska županija podupire i programe djelovanja Matice umirovljenika Dubrovačko-neretvanske županije. Predsjednica Luce Gvozden za Nportal je prokomentirala kako je iznimno zadovoljna položajem umirovljenika na lokalnoj razini te da time Županija prednjači pred ostatkom Hrvatske.

„Naša Matica jedna je od najmnogobrojnijih umirovljeničkih udruga i uvijek je na strani umirovljenika. Mislim da su kod nas ipak rijetkosti slučajevi zanemarivanja i zapostavljanja starijih. Osobno sam kao predsjednica Matice, imala dva slučaja kada su ljudi došli od mene tražiti pomoć. Međutim, u Matici još uvijek nemamo pravnika koji bi davao savjete umirovljenicima pa sam ih uputila dalje pravnicima da im pomognu oko njihova slučaja. Zalažemo se da našim umirovljenicima omoguće pravni savjeti da konkretno možemo pomoći osobama koje nam se jave. A, po pitanju novih zakonskih odredbi, ako se treba nekoga kazniti novčano da bi se polučio rezultat, onda neka tako bude“, zaključuje za Nportal predsjednica Matice umirovljenika Dubrovačko – neretvanske županije Luce Gvozden.

 

Leona Rašica

Objavljeno u Lifestyle

Predupis u prvi razred Osnovne škole Mokošica, Dubrovnik za školsku godinu 2018./2019. obavljat će se u stručno-razvojnoj službi škole u periodu od 29. siječnja do 7. veljače 2018. g. od 8.00 do 15.00 sati, javljaju na službenoj stranici ove škole.

Roditelji trebaju donijeti preslik osobne iskaznice djeteta ili jednog roditelja, odnosno odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.Trebaju donijeti i rodni list djeteta.

Djeca koja do 1.travnja 2018. g. imaju navršenih šest godina života obavezno se upisuju u 1. razred, a djeca rođena nakon tog nadnevka mogu se upisati u 1. razred ukoliko im to, na zahtjev roditelja ili staratelja, odobri županijski Ured državne uprave, Služba za društvene djelatnosti. Zahtjev za upis djece roditelji ili staratelji dobit će u školi prilikom prijave za predupis.

Na predupis ne treba dovoditi dijete!

U Osnovnu školu Mokošica upisuju se djeca iz naselja:

Mokošica, Nova Mokošica, Donje Obuljeno, Gornje Obuljeno, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Komolac, Osojnik.

Objavljeno u Dubrovnik

Izložba Jelene Bando, mlade slikarice i ilustratorice, pod nazivom “Pravi prostor” bit će otvorena u Galeriji Dulčić Masle Pulitika u srijedu, 24. siječnja u 19 sati.

Izložba “Pravi prostor” Jelene Bando treća je, i završna, u ciklusu započetom još 2014. godine kojim se tematski reflektira proces konstruiranja pogleda na Drugoga otvoreno se poigravajući sa subjektivnim interpretacijama preuzetih vizualnih simbola iz kulture i svakodnevice Drugih.

Trodijelni ciklus otvoren je izložbom Drugi 2015. godine u galeriji Galženica u Velikoj Gorici, zatim slijedi 2016. izložba Susreti u nestajanju u galeriji VN u Zagrebu, a zaključno autorica predstavlja seriju Pravi prostor (ranije predstavljena u HDLU-u u Zagrebu 2016. te u Lošinjskom muzeju 2017.).

Drugi je serija aktova imigranata s otoka Guadalupe čija se tamnoputa naga tijela rastvaraju u nadrealnom okolišu bez mogućnosti da vidimo prikaz cijelog tijela zbog čega i djela iz te serije ostavljaju snažan dojam nečeg nestvarnog, neuhvatljivog.

Autorica inspiraciju za seriju Susreti u nestajanju nalazi u nezapadnim civilizacijama, poput zajednice Achuar koja živi u Amazoni, na granici Ekvadora i Perua; plemenu Mursi u Etiopiji, ali i u nomadskim stočarima Tsaatan iz Mongolije, čiji je opstanak ugrožen zbog izvanjskih utjecaja.

Kustosica izložbe Lea Vene u tekstu kataloga izložbe kaže da “Pravi prostor predstavlja prostor autoričinog doma koji dijeli sa svojim partnerom u kojem se palimpsestno isprepliću motivi iz autoričine svakodnevice s motivima koje je u ranijim serijama koristila kao obilježja Drugoga. Tepih, kauč i vaze ključni su domaći elementi kojima se označava prostor doma. U navedeni ambijent prodire divlje i neukrotivo bilje, crna pantera, tigar ali i neke apstraktnije površine koje aludiraju primjerice na leopardove šare. Prostor doma rastvara se u zamućenoj granici između interijera i eksterijera gdje se zatim strani motivi mogu suptilno inkorporirati i udomaćiti.“

Uz velika platna, umjetnica izlaže i manje formate koji funkcioniraju kao male životopisne cjeline, a ujedno nam daju uvid u njezin pristup razvijanju biljnih i životinjskih motiva, kao svojevrsni zakulisni prostor igre. Raznolike forme listova i uzoraka, vaze, pantere, krevete, tkanine i fragmente ljudske figure autorica pušta da razigrano i slobodno plutaju plohom testirajući alternativne scenarije njihove daljnje međusobne interakcije.

Pravi se prostor stoga ostvaruje kao hibridni ambijent u kojem se ukidaju oštre granice mi - oni, a prostor doma zadobiva novo prošireno značenje. Kustosica izložbe je Lea Vene, kustosica u Galeriji „Miroslav Kraljević” i Foto galeriji KIC u Zagrebu. Izložba ostaje otvorena do 4. ožujka 2018. godine.

BIOGRAFIJA:

Jelena Bando je akademska slikarica, koja je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu završila 2012. godine. Studijski i rezidencijalno je boravila u Njemačkoj (Wurzburg, Berlin) i Francuskoj (Pariz). Izlagala je na petnaest samostalnih izložbi u Hrvatskoj, Njemačkoj, Švedskoj, i Francuskoj i na tridesetak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je dviju nagrada za crtež i grafiku (Galerija SKC, Beograd; 15. bijenale crteža, Beograd). Tijekom 2013. godine pokrenula je 36 Mountains festival, festival posvećen crtežu i ilustraciji.

 

Objavljeno u Kultura

Zamjenica župana Žaklina Marević pozdravila je danas u Maloj vijećnici sudionike okruglog stola održanog povodom 60. obljetnice djelovanja udruge Rina Mašera, a ovom prilikom je istaknula važnu ulogu koju ta udruga ima kako prema osobama s poteškoćama u intelektualnom razvoju tako i prema njihovim roditeljima.

”Ovo je velika obljetnica jer Rina Mašera doprinosi životima svojih korisnika, ali i roditelja djece s intelektualnim poteškoćama. Mi ostali često nismo ni svjesni koliko imamo lagan život. Sve što udruga radi ima za cilj olakšati integraciju u zajednicu i nadam se da ćete potaknuti sve da prate vaš primjer”, rekla je zamjenica Marević.

Gradonačelnik Dubrovnika također je pozdravio skup te istaknuo kako je udruga prošla sve bure i nevere, a istaknuo je kako Grad svih 60 godina postojanja udruge podupire njezin rad.

”S 18 godina volontirao sam u ovoj udruzi stoga mi je danas posebna čast što vas pozdravljam kao gradonačelnik. Mi se nekada zanosimo stvarima koje nisu važne, a svi bi političari trebali poći u Centar za rehabilitaciju Josipovac. To je mjesto gdje bi se trebali prizemljivati”, rekao je gradonačelnik Franković.

Udrugu su 1957. godine osnovali Rina Mašera-Stulli i aktualna tajnica udruge Darling Ucović, a udruga je tijekom ovih 60 godina dobila brojna priznanja za svoj rad.

Inače, početku rada okruglog stola koji je okupio predstavnike brojnih udruga i institucija iz sfere rada s osobama s poteškoćama u razvoju prethodila je izvedba himne Svetog Vlaha koju su otpjevale osobe s intelektualnim teškoćama, polaznici glazbenih radionica udruge Rina Mašera i Centra za rehabilitaciju Josipovac pod vodstvom poznatog dubrovačkog tenora Stijepa Gleđa Markosa.

Objavljeno u Dubrovnik

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije po prvi put nastupa na sajmu OTM u Mumbaiju Indija, koji se održava 18.-20. siječnja 2018. godine u izložbenom prostoru Bombay Convention and Exhibition Center.

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije nastupa na sajmu kao suizlagač na štandu Hrvatske turističke zajednice od 30 m2 uz TZ Grada Zagreba i TZ Zadarske županije.

Indijski posjetitelji su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017. godini ostvarili 14.800 dolazaka i 37.000 noćenja, što je 60% više nego u 2016. godini.

Veliki interes za dolazak u Dubrovačko-neretvansku županiju posjetitelja iz Indije dogodio se nakon snimanja bollywoodskog hita "Fan" u studenom 2016. godine s njihovim najpoznatijim akcijskim glumcem Shak Rukh Khanom.

Objavljeno u Županija
Stranica 1 od 2

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik