nportal crop
Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 26/4, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3, dana 27.01.2016. god. MBS: 090004038, MB 01657844 OIB 84003986390
OIB: 84003986390
 
Direktori:
Milena Burazor
Nino Erceg
 
Predsjednik Skupštine društva:
Nikša Sentić
 
Redakcija: Nportal, Kralja Zvonimira 4/1, 20 350 Metković
 
Glavni urednik:
Nino Erceg
 
Novinari:
Leona Rašica
Iva Dedo
Ivana Žuvela Kalina
Ana Prohaska Vlahinić
Nino Erceg
 
Kolumne:
Dalibor Farčić
Ivana Žuvela Kalina
 
Marketing
Iva Dedo
 
Administrator:
Nino Erceg

Nportal

Izdavač publikacije: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing

Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3, dana 27.01.2016. god. MBS: 090004038, MB 01657844
OIB 84003986390, Račun otvoren u Addiko banci
IBAN: HR7825000091101059527

Sjedište: Vukovarska 26/4, 20000 Dubrovnik