nportal crop

Kolumne

Nije tajna da se sastojimo od energije - vibrirajućih čestica. Ljudi su se sve jasnije počeli dijeliti na one koji…
Uspoređujući maslinu s vinovom lozom mogla bi se upotrijebiti stara izreka koja kaže da je maslina kao majka. I kad…
Čovjek je jedino biće na Zemlji koje štuje svoje mrtve, vrlo često i više nego one koji su živi. Tajna…
Iako na mnogim odrinama grozdovi još vise, berba grožđa je na otoku prošla. U nekim podrumima i konobama mošt još…
Važan je to događaj kada djeca krenu u školu. Možda i jedan od najvažnijih. Nije tajna da se "moderni roditelji"…
Otočani (škojari, boduli – kako nas zovu u našim krajevima) su oduvijek bili posebni ljudi. I to uopće nije nikakvo…
U posljednje vrijeme, čujemo kako se događaju samo loše stvari. Ljudi se razbolijevaju, umiru onda kada im još nije vrijeme.…

Nportal

Izdavač publikacije: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing

Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3, dana 27.01.2016. god. MBS: 090004038, MB 01657844
OIB 84003986390, Račun otvoren u Addiko banci
IBAN: HR7825000091101059527

Sjedište: Vukovarska 26/4, 20000 Dubrovnik