nportal crop
nportal crop

NEPRIMJERENO ODLAGALIŠTE OTPADA KRAJ OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA

Lis 12, 2017

U blizini OŠ Mokošica nalaze se kontejneri za zbrinjavanje otpada. Građevinski materijal oko kontejnera već je mjesecima tu, okolo su razbacane vreće, odjeća i dijelovi namještaja. Dio nogostupa je zauzet, pa djeca koja idu u školu moraju izlaziti na cestu.
Stanovnici Mokošice se slažu kako je ovakvo neprimjereno odlaganje otpada odraz nas samih, ali i kako bi se ovo odlagalište moralo izmjestiti zbog moguće zaraze, a i zbog sigurnosti djece u prometu.

Ivana Žuvela Kalina

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik