nportal crop
nportal crop
Gradsko vijeće Gradsko vijeće Leona Rašica

OSMA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: Među 27 točaka i ona o komunalnom redu Grada Dubrovnika

Sij 17, 2018

Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se 24. siječnja s početkom u 16 sati. Pred vijećnicima će se naći dnevni red od 27 točaka, među kojima i Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu. Kao i odluka o njegovu izvršenju.

Relevantne će biti točke vezane za komunalni otpad pa će se tako odlučivati o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika, Prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Dubrovnika, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika, Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

Ponovno će biti riječi i o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku. Osnovat će se Kulturna vijeća Grada Dubrovnika, donijeti program javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju, školstvu i športu za 2018. Na sjednici će se naći i točka o poništenju javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika i raspisivanje novog javnog poziva kao i ona o imenovanju ravnatelja/ica Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik. Posljednja, 27. točka bit će zatvorena za javnost, a radi se, naravno, o Prijedlogu za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.

 

Nportal

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik