nportal crop
nportal crop
DUNEA DUNEA Leona Rašica

ODLUKOM VIJEĆNIKA Osnovana Javna ustanova Regionalna razvojna agencija DUNEA

Ožu 13, 2018

Regionalna razvojna agencija DUNEA danas je odlukom županijskih vijećnika promijenila pravni okvir te postala javna. Naime, ovakva odluka donesena je zbog izmjena Zakona o regionalnom ustroju Republike Hrvatske koji je donesen u prosincu 2017. Naime, kako je pojašnjeno u izlaganju, u Republici Hrvatskoj je u trenutku izmjena i dopuna zakona djelovao 21 regionalni koordinator od čega 13 trgovačkih društava (među kojima i DUNEA d.o.o.), 6 javnih ustanova i 2 upravna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave. Vlada Republike Hrvatske ocijenila je da regionalni koordinatori obavljaju poslove od javnog interesa, ali da iz postojećih odredbi primjenjivog zakona ne proizlazi da regionalni koordinatori imaju i javne ovlasti – što je nužno radi ostvarenja njihove temeljne zadaće. Kako je pojasnio župan Dobroslavić, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA obavljat će kao regionalni koordinator poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa koji su joj u smislu članka 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stavljeni u nadležnost. Postojeća DUNEA d.o.o. provest će postupak likvidacije, a novoosnovana javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA preuzet će radnike, materijalno - tehnička sredstva, prava i obveze te prostor društva DUNEA d.o.o. Također, Regionalna razvoja agencija kao javna ustanova financirat će se iz Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije kao proračunski korisnik istog, odnosno u proračunu će se osiguravati sredstva za podmirivanje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za realizaciju godišnjih programa rada. Ustanova može dio svojeg rada sufinancirati i bespovratnim sredstvima kao nositelj ili partner na projektima.

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik