nportal crop


Nikola Dobroslavić posjetio Blato i Vela Luku

Svi 31, 2017

Kandidat za župana Nikola Dobrosklavić boravio je dan na otoku Korčuli. Prilikom posjeta Blatu i Veloj Luci poručio je da nije nikad u svoja dva mandata župana DNŽ zaboravio na otok i otočane. Poručio im je da i u dugom krugu biraju provjerene vrijednosti i kontinuitet, jer izborom HDZ-a i Dobroslavića za župana, biate vlastiti prosperitet-poručio je Dobroslavić.

Nportal

Nportal

Izdavač publikacije: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing

Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3, dana 27.01.2016. god. MBS: 090004038, MB 01657844
OIB 84003986390, Račun otvoren u Addiko banci
IBAN: HR7825000091101059527

Sjedište: Vukovarska 26/4, 20000 Dubrovnik