nportal crop
nportal crop


Prva radna sjednica Županijske skupštine: Vijećnici o arbitraži, koncesijama, golfu na Srđu, Centru za djecu s posebnim potrebama

Srp 08, 2017

Prva radna sjednica Županijske skupštine Dubrovačko - neretvanske županije započela je s radom u 11 sati. Predsjednik Mandatnog odbora izvijestio je da umjesto vijećnika Leonarda Kleškovića u Županijsku skupštinu ulazi vijećnik Marko Giljača. Novi vijećnik je položio prisegu kao i vijećnik MOST - a Nikola Grmoja koji nije prisustvovao konstituirajućoj sjednici. Na sjednici je nazočno 38 vijećnika. Klub vijećnika MOST - a zatražio je da se s dnevnog reda skine točka Program župana za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. Župan je istaknuo kako njegov program ne mora ići na Županijsku skupštinu, ali kako smatra da je dobro da predstavničko tijelo zna što župan namjerava. Župana je podržao klub vijećnika HDZ - a pa je vijećnik Teo Andrić predložio da se županov program ipak sasluša kako bi se na početku znao smjer u kojem županija ide. MOST - ov prijedlog za uklanjanjem županova programa s dnevnog reda je odbijen. U sklopu vijećničkih pitanja vijećnik Damić pitao je župana o sastanku Vlade RH i Vijeća ministara BiH, na čijem je dnevnom redu propitivanje trase jadransko - jonske ceste koja bi trebala ići kroz teritorij BiH što se protivi onome što je određeno, a to je da ona prolazi kroz Hrvatsku.
"Bojim se da se time načinje status Pelješkog mosta kojega se odlaskom ceste u BiH stavlja u drugi plan. Također, bili ste u Milanu i otkrili spomen ploču Ruđeru Boškoviću i poslali poruku da je njegovo djelo nedovoljno vrednovano u našoj županiji, što ćete učiniti po tom pitanju?
Župan Dobroslavić odgovorio je kako je "dobro da se susjedne države sastaju i dogovaraju na toj razini, kako u BiH žive i Hrvati pa je država zainteresirana kako tamo stvari idu.
"Čuli smo najave o trasi autoceste, ponavljam stav županije od početka, a to je da jadransko - jonska autocesta i autocesta od Osojnika do Ploča ide kroz teritorij Dubrovačko - neretvanske županije. Nećemo se složiti sa susjedima u Bosni ako budu imali suprotan stav. Smatramo povezivanje županije našim interesom. Čuli smo i da je jučer skupština BiH donijela zaključak o prigovorima na gradnju Pelješkog mosta. Po onome što ja o tome znam, nema nikakvog neriješenog pitanja po pitanju mosta između RH i BiH. Nema razlog da BiH stavlja prigovor na izgradnju mosta. Pelješki most ide, dogovoren je s BiH u svim detaljima. Što se tiče Ruđera Boškovića, mislim da ga u Milanu tretiraju kako i treba, kao velikana. Mi se nismo dovoljno odužili Ruđeru Boškoviću, to je moj stav. Bila je inicijativa da se postavi spomenik na Trg Ruđera Boškovića, smatram da je to dobro rješenje. Kao županija već smo podnijeli inicijativu da se Zračnoj luci Dubrovnik doda ime Ruđera Boškovića da bismo time pokazali što mislimo o tom velikanu", istaknuo je župan Dobroslavić.
Vijećnica Čurćiju zanimalo je što je sa zabranama koje pojedini koncesionari na plažama nameću građanima i ne daju im stavljati ručnike, zatim o pokazima za studente u Konavlima koji tijekom srpnja i kolovoza plaćaju punu cijenu karte od 500 kuna, kao i o besplatnim obrocima voća, povrća i mlijeka za učenike osnovnih škola.
"DNŽ daje koncesije na pomorsko dobro, koncesije na plažama, sve koncesije koje je županija dala su otvorene. Što se tiče prostora koji pokriva koncesija on ne može biti veći od pozicioniranog, ako je to slučaj tu treba intervenirati. Što se tiče studenata iz Konavala, provjerit ćemo s Libertasom i gradom, naša će preporuka biti da im se omogući pokaz po povoljnim uvjetima. Što se tiče inicijative obroka u školama, dali smo preporuke svim našim školama da uđu u taj program, a prema zadnjim informacijama sve su škole i ušle u program", naglasio je župan.
Vijećnika Družijanića zanimao je status projekta Dnevne bolnice Metković na što je župan kazao kako tu postoji problem prostora, u zgradi bivšeg suda, ali kako misli da je rješenje kod Ministarstva državne imovine blizu. Vijećnik Giljača pitao je župana hoće li prijedlog o smanjenju obuhvata golfa na Srđu biti uvršten na dnevni red Županijske skupštine, a župan je pritom istaknuo da je obuhvat golfa na Srđu važno pitanje s kojim se susreće nekoliko godina i kako županija jako vodi računa o tome što su građani o tome rekli i na referendumu, ali kako županija mora jasno djelovati sukladno zakonu i propisima RH, kao i da župan i ministar ne mogu smanjivati obuhvat.
"Završila je javna rasprava, o prijedlozima će se Županijska skupština izjašnjavati. Građani su iskazali protivljenje, ali drukčije bi bilo da je referendum uspio. Doći će na dnevni red izmjena i dopuna prostornog plana. Županija je postupila po odluci suda o poništenju odluke povjerenika Bosnića. Kada sam došao na čelo županije, u prostornom planu nije bilo prijedloga da se obuhvata golfa smanji. Možemo postupati jedino po zakonu i to ćemo sigurno raditi", naglasio je Dobroslavić.
Vijećnik Mihaljević pitao je župana kako planira zaštititi interese građana kako bi se spriječili problemi u odnosu na arbitražu u Savudrijskoj vali na što je župan kazao da je arbitraža u slučaju Savudrijske vale pokazala koliko su osjetljiva pitanja razgraničenja između država.
"Dobro je što kod nas postoji konsenzus. Imamo na području županije 2 prijeporna područja - područje granice BiH kod Neuma, dva otočića i vrha Kleka, naš je stav od početka jasan. Tražili smo da se zaustavi ratifikacija sporazuma o granici između te dvije države. Treba ponovno potaknuti pitanje razgraničenja po našem stajalištu granica ide na način da su dva otočića na teritoriju RH kao i vrh Kleka. S Crnom Gorom imamo pitanje razgraničenja u moru kod Prevlake, tu nema rasprave, smatramo da ta crta treba biti crtom sredine u zaljevu Boke Kotorske", istaknuo je župan.
Vijećnik Grmoja pitao je, između ostalog, zašto se DUNEA ne financira sama iz EU fondova na što je župan kazao da je DUNEA vrlo uspješna, da je temelj privlačenja EU fondova u Dubrovačko - neretvanskoj županiji te kako po zakonskim ograničenjima i propisima još uvijek nije neovisna.
Vijećnik Nikša Sentić pitao je župana hoće li županija završiti projekt obnove Kaša s obzirom da su dobivene sve potrebne dozvole, ali unatoč tome radova nema već godinama. Također, vijećnika Sentića zanimalo je u kojoj je fazi izgradnja Centra za djecu s posebnim potrebama?
"Kaše su u nadležnosti Županijske lučke uprave koja je napravila projekt i ishodovala građevinsku dozolu, pokušali smo se javiti na europski projekt jer županija ne može to isfinancirati. Javili smo se na projekt, ali su tražili dokazivanje da se to može turistički valorizirati, a nažalost to nismo uspjeli dovoljno dobro dokazali, ne mogu se Kaše obilaziti niti na njega ikoga zaposliti. U razgovorima smo s DPDS - om da oni eventualno preuzmu financiranje i čekamo neki daljnji natječaj koji ne bi imao ovakva ograničenja. Što se tiče Cenatra za djecu s posebnim potrebama, ušao je u završnu fazu, izabrali smo izvođača radova, to je zgrada u kojoj su Udruga Dva skalina i druge udruge pomagali djeci s posebnim potrebama, tu će se izgraditi nova zgrada. Rok je radova oko 8 mjeseci i dobit ćemo taj prevažan objekt na to sam veoma ponosan. Najveći dio je osigurala županija 3,5 milijuna kuna", istaknuo je Dobroslavić.

Leona Rašica

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik