nportal crop
nportal crop

Za predsjednicu dubrovačkog ogranka Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG izabrana gospođa Ivona Vrdoljak Raguž

Ožu 14, 2017

Na izbornoj sjednici dubrovačkog ogranka Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG izabrana je nova predsjednica za dvogodišnji mandat od 2017. do 2019. godine.
Nakon prihvaćanja izvješća o dvogodišnjim aktivnostima dosadašnje predsjednice gđe. Kristine Skvrce, izabrana je njena nasljednica - kolegica gospođa Ivona Vrdoljak Raguž, uspješna dugogodišnja članica KRUG-a.

Gđa.Vrdoljak Raguž je zahvalila svim članicama na ukazanom povjerenju istaknuvši kako i u narednom razdoblju kroz zajedništvo dubrovačkih Kružica treba nastaviti sa jačanjem aktivnosti udruge s naglaskom na suradnji s ključnim dionicima na lokalnoj razini i podizanjem svijesti o ulozi i važnosti žena u poslovnom svijetu.

Udruga KRUG – ogranak Dubrovnik priprema program u prigodi Svjetskog dana poduzetnica koji se obilježava trećeg petka u svibnju, a obuhvaća neku društveno korisnu i potrebnu akciju.

Dubrovački ogranak KRUG-a broji 18 članica: poduzetnica i managerica, koje svojim djelovanjem promiču žensko poduzetništvo, zajedništvo i toleranciju.

Udruga KRUG – ogranak Dubrovnik

 

Životopis

IVONA VRDOLJAK RAGUZ CV

Izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu školu i Prvu jezičnu gimnaziju. Sveučilišni dodiplomski studij na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu, Dubrovnik, smjer vanjska trgovina završila je 2002. Poslijediplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu“ na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu završila je 2005. godine obranom magistarskog rada pod nazivom „Specifičnosti stilova upravljanja i profila menadžera u hotelijerstvu Dubrovačko-neretvanske županije“. Doktorat društvenih znanosti iz područja ekonomije stekla je 2009. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu uspješnom obranom doktorske disertacije pod nazivom „Međuovisnost stilova vodstva i uspješnosti poslovanja velikih hrvatskih poduzeća“.
Na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu zaposlena je od 2002., a od 2004. na Sveučilištu u Dubrovniku u statusu znanstvenog novaka. U listopadu 2005. izabrana je u suradničko zvanje asistenta, srpnju 2009. u suradničko zvanje višeg asistenta, srpnju 2010. u znanstveno-nastavno zvanje docent te u siječnju 2014. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Od 2014. do 2016. obnašala je dužnost prorektorice za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku. Od 2011. godine do 2014. obnašala je dužnost pročelnice Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. Bila je članica Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 2011. do 2016. Od 2015. članica je Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje.
U svom dosadašnjem radu u visokoškolskoj nastavi izvodila je nastavu iz brojnih kolegija iz znanstvene grane organizacija i menadžment na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini studija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjelu za stručne studije, Odjelu za elektrotehniku i računarstvo i Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja se izvodi na Hrvatskom Katoličkom Sveučilištu u Zagrebu. Gost je predavač na brojnim domaćim i inozemnim Sveučilištima.
Boravila je i usavršavala se u inozemstvu u okviru ERASMUS progama mobilnosti: Leeds Metropolitan University u Velikoj Britaniji, Instituto Polytecnico de Viana do Castelo u Portugalu, Universidad de Sevilla u Španjolskoj, Universita degli studi di Palermo u Italiji, Gdynia Maritime University u Poljskoj i na VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Češka.
Osim u nastavi od 2002. sudjelovala je u statusu suradnice na projektu i na pet znanstveno-istraživačkih projekata financiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji sa Ekonomskim fakultetima/Odjelima Sveučilišta u Dubrovniku (2 projekta), Sveučilišta u Splitu (1 projekt) te Sveučilišta u Rijeci (2 projekta). Od akademske 2013/2014 voditeljica je znanstveno-istraživačkog projekta na Sveučilištu u Dubrovniku pod nazivom „Udruživanje u klastere s ciljem efikasnijeg poslovanja malih hotelskih poduzeća“. Osim navedenih znanstveno-istraživačkih projekata radila je i na realizaciji međunarodnih i stručnih projekata financiranih od Europske Unije (IPA Adriatica) i/ili gospodarskih insitiucija i trgovačkih društava. Od 2013. do 2014. bila je projektna menadžerica zadužena za razvoj metodologije i koordinaciju aktivnosti istraživanja svih projektnih partnera na projektu „Intermodal – Intermodality Model for the Development of the Adriatic Littoral Zone” financiran od Europske Unije, program: IPA Adriatic Cross-Border-Cooperation. U okviru ovog projekta izrađene su 24 studije sa projektnim partnerima. Od veljače 2015. do veljače 2016. bila je istraživač na projektu Operativna uspostava Tehničkog tajništva za razvoj i promociju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Dubrovačko-neretvanske županije – O.P.E.R.A. financiranog iz Europskog Socijalnog Fonda. Od rujna 2014. do lipnja 2016. bila je voditeljica projekta na razini projektnog partnera Sveučilišta u Dubrovniku, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na projektu: ECONQUAL: usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija koji se financirao bespovratnim sredstvima je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013. i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Osim navedenih projekata radila je i na realizaciji stručnih projekata: sudjelovala je na izradi stručnog projekta kao koautorica stručne studije koju je naručila Lučka uprava Dubrovnik („Integrirano upravljanje kretanjem brodova i putnika na pomorskim krstarenjima u Dubrovniku“, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2011.). Sudjelovala je u ex. ante evaluaciji Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2011-2013. U 2015. i 2016. sudjelovala u izradi strategije pod nazivom „Strategija razvoja turizma i odredbe o kruzing turizmu na području grada Dubrovnika –I faza“ za Grad Dubrovnik.
Sudjelovala je objavljivanjem ili izlaganjem znanstvenih radova na 34 međunarodna znanstvena skupa u zemlji i inozemstvu i tri domaća znanstvena skupa. Bila je i jeste članica brojnih programskih odbora međunarodnih znanstvenih skupova kako u zemlji tako i u inozemstvu. Organizatorica je i predsjednica organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije DIEM (Dubrovnik International Economic Meeting) na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju koja se bienalno održava od 2013. Do sada je uz znanstvenu i nastavnu djelatnost bila aktivna i u stručnom radu, što potvrđuje objavljenim stručnim radovima u stručnim časopisima, prikazima radova, recenzijama radova, sudjelovanjem na stručnim konferencijama kao i stručnim projektima iz područja organizacije i menadžmenta. Članica je uredništva kao i recenzentica brojnih inozemnih i domaćih časopisa. Članica je brojnih znanstvenih i profesionalnih udruženja: HDE (Hrvatskog društva ekonomista), AOM-a (Academy of Management), EURAM-a (European Academy of Management), BS Laboratory-a, Italy, SEE CGAN (South East Europe Corporate Governance Academic Network) i Lab ReTMES – Research Team for Mediterranean Entrepreneurship and Startups, Italija. Od 2013. članica je Nadzornog odbora udruge DEŠA, Dubrovnik kao i udruge poslovnih žena KRUG, ogranak Dubrovnik.
Do sada je objavila jedan sveučilišni udžbenik, dvije uredničke knjige u izdanju Pearson Educationa iz Velike Britanije, jednu uredničku knjigu u izdanju Springer Verlaga iz Njemačke, četiri urednička zbornika radova sa međunarodnih znanstvenih konferencija, devet poglavlja u domaćim i međunarodnim knjigama, više od 70 znanstvenih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, pet stručnih radova te je održala dva pozvana predavanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. Udata je i majka jednog djeteta.

Nportal

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik