nportal

Gospodarstvo

Nakon odlične turističke predsezone, koju je obilježila prezentacija automobilske marke i snimanje filma, a tijekom koje je ove godine ostvareno…
Prema podacima Lučke uprave Dubrovnik, broj posjetitelja koji u naš Grad pristižu brodovima s kružnih putovanja opao je za trećinu,…
LIBERTAS RIXOS d.o.o  Dubrovnik objavljuje JAVNO NADMETANJE za odabir izvođača radova izgradnje depadansa,spojnog mosta  i garaže  Hotela Libertas Rixos   …
Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo je podmjeru 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim…

Nportal

Izdavač publikacije: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing

Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3, dana 27.01.2016. god. MBS: 090004038, MB 01657844
OIB 84003986390, Račun otvoren u Addiko banci
IBAN: HR7825000091101059527

Sjedište: Vukovarska 26/4, 20000 Dubrovnik