nportal crop
nportal crop
Šetalište Tina Ujevića Šetalište Tina Ujevića Grad Korčula

DOBRE VIJESTI IZ KORČULE Potpisan ugovor za rekonstrukciju Šetališta Tina Ujevića!

Velj 12, 2018

Proteklog tjedna potpisan je ugovor između Agencije za plaćanja u poljoprivedi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zastupanoj po ravnateljici Matildi Copić, i Grada Korčule, zastupan po gradonačelniku Andriji Fabrisu, o financiranju rekonstrukcije Šetališta Tina Ujevića. Podsjetimo, projektni prijedlog Grada Korčule

“Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića”, Odlukom o prihvatljivosti za korisnike Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta., odobrila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 22. prosinca 2017. godine, u iznosu od 6.398.279,01 HRK bespovratnih sredstava. Projektni prijedlog je napisan u suradnji s agencijom KORA d.o.o.

Ukupan iznos projekta iznosi 7.881.752,58 HRK, a Grad Korčula će sufinancirati udio u iznosu od 1.483.473,57 HRK. Projektom će se proširiti postojeći kolnik te izgraditi nogostup što će omogućiti siguran promet pješaka, biciklista i automobila. Ugradnjom kolektora oborinske odvodnje, oborinske vode će se prikupljati i provoditi kroz uređaj za odvajanje ulja i masti prije ispuštanja u uvalu.

Također, ukloniti će se postojeća zračna mreža i izgraditi moderna, ekološka i energetski učinkovitija javna rasvjeta. Ugradnjom novog vodoopskrbnog cjevovoda osigurati će se transport i opskrba pitkom vodom, a hortikulturnim uređenjem rekultivizirati će se postojeća vegetacija uz rub park šume Hober.

U tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu, a nakon provedenog postupka izbora izvođača radova kreću aktivnosti rekonstrukcije. Radovi se planiraju završiti s početkom nadolazeće sezone (kroz mjesec lipanj). Projekt je sufinanciran iz mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«, Operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta", navedeno je na službenoj stranici Grada Korčule.

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik