nportal crop
nportal crop
Maja Vrnoga Maja Vrnoga Općina Zažablje

MAJA VRNOGA: 'U svrhu demografske obnove Zažablja izdvajamo 2400 kuna za svako novorođeno dijete'

Sij 13, 2018

„Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, Zažablje je imalo 757 stanovnika. Uglavnom su to ljudi starije dobi. Na području Općine su dvije područne škole, Mlinište i Bijeli Vir, koje ukupno pohađa dvadeset učenika od prvog do četvrtog razreda. Mladi, kao i u cijeloj Hrvatskoj odlaze ili na daljnje školovanje ili dio njih posao pronalazi u većim gradovima, pretežno Dubrovnik, Split, Zagreb, što nam je ujedno pretpostavka da svoju budućnost ne vide na području naše Općine“, objašnjava načelnica Općine Zažablje Maja Vrnoga. Više o životu u ovoj malenoj općini u Dubrovačko – neretvanskoj županiji pročitajte u razgovoru s Nportalom.

Jedna ste od rijetkih načelnica u Dubrovačko - neretvanskoj županiji. Kako ste se odlučili za taj politički korak?

Promatrajući zadnjih godina razvoj naše zajednice, u meni je raslo nezadovoljstvo, jer sam smatrala da svi zajedno zaslužujemo više i bolje. Promjene su bile neophodne kako bi osigurali kvalitetan razvoj naše Općine, dobrobit zajednice i kraja u kojem živimo. Zbog svih ljudi koje svakodnevno srećem u našem susjedstvu, zbog mladih generacija kojima je potrebna bolja i pozitivnija budućnost, ali i ljudi u najboljim godinama koji zaslužuju više svojim svakodnevnim odricanjem i stvaranjem. I naposljetku zbog naših ljudi starije dobi koji u najmanju ruku zaslužuju mirnu i ugodniju starost, jer oni su stvarali tijekom života da bi mi sretno odrastali. Ti ljudi zaslužuju više od nerazvijene općine kakva smo, na žalost, danas. Baš zato sam odlučila napraviti promjene i pokušati donijeti Zažablju bolje sutra.

Više ste od pola godine na čelu Općine Zažablje. Kakvo ste stanje u njoj zatekli te kakva je trenutna situacija?

Općina je zadnjih godina isključivo održavala redovno poslovanje. Svi strateški dokumenti su istekli te nismo zatekli niti jedan započeti projekt. Nakon uvida u dokumentaciju odredili smo prioritete i krenuli u izradu istih. Sva dokumentacija koja nam je osnova i za prijavu na natječaje iziskuje velika novčana sredstva, a s obzirom na naš skromni proračun, potrebno je planski izrađivati. Trenutno smo u izradi Plana gospodarenja otpadom, jednom od osnovnih dokumenata za apliciranje prema Fondu za zaštitu okoliša, kako bi se prilagodili uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste, sanirana je županijska cesta 6220 te dio lokalne ceste 69015 Bijeli Vir-Dobranje. Prijavom na programe javnih radova, trenutno imamo devet zaposlenih koji rade na revitalizaciji javnih zelenih površina, čišćenja deponija, kao i drugi poslovi uređenja Općine te 46 zaposlenih na programu sanacije od požara i prevencije od bujičnih poplava. U suradnji sa Crvenim križem Metković, podijeljeni su paketi po projektu Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje, financirani iz sredstava Fonda Europske pomoći za najpotrebitije, a posredstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U suradnji sa Dubrovačko-Neretvanskom županijom, isplaćene su naknade za ogrjev, a prvašići su dobili besplatne udžbenike.

Da nismo zapostavili i društvene aktivnosti, organizirali smo prvu trupijadu sv. Liberana Općine Zažablje, kako bi predstavili trupu, tradicionalno plovilo u našoj dolini, koje je sve do početka 1970-ih bila osnovno prijevozno sredstvo. Time smo željeli sačuvati trupu od zaborava, a samim tim i stvoriti tradiciju po kojoj ćemo postati prepoznatljivi. Povodom blagdana sv. Nikole, organizirali smo radionicu i podijelili prigodne paketiće za svu djecu do 10 godina s područja Općine.

U kojem smjeru želite voditi Općinu, što Vam je svojevrstan orijentir, vodilja?

Unatoč činjenici da je Općina Zažablje od grada Metkovića udaljena svega šest kilometara, svjedočimo iseljavanju mladih obitelji baš na područje grada zbog sadržaja koje im nudi, a koji tamo vide veću kvalitetu življenja, prvenstveno za svoju djecu. Drugi problem je nemogućnost zapošljavanja, kako na području Općine Zažablje, tako i u cijeloj Neretvi, pa se mladi sve više okreću Dubrovniku, gdje uz adekvatno zaposlenje nastavljaju život. Moja želja je pridonijeti da mlade osobe i mlade obitelji pronađu razloge ostanka na području naše Općine. Osim poljoprivrede, koja je glavna gospodarska djelatnost stanovnika Općine, raspolažemo bogatim prirodnim resursima i brojnim ljepotama te uz blizinu mora, to su potencijali koji bi trebali biti prepoznati, kako od lokalnog stanovništva, tako i od potencijalnih investitora.

Što je u Općini Zažablje potrebno poboljšati i unaprijediti?

Uz uređenje okoliša i zelenih površina, unapređenja infrastrukture, revitalizaciju napuštenih sela, potrebno je urediti postojeća dječja igrališta, kao i domove u Bijelom Viru i Mliništu i staviti ih u službu djece i mladeži. Turizam u Zažablju je gotovo zanemaren pa je potrebno izraditi strategiju razvoja turizma, sažeti u jednu priču sve ono što krasi našu Općinu. Obilujemo netaknutim prirodnim ljepotama i resursima: srednjovjekovne stećke, Ilirske gradine, prapovijesne gomile, špilje bogatih sadržaja, imamo i jezero Kuti (za koje se vežu legende o potopljenom gradu), koje je svojim prirodnim i životinjskim svijetom javnosti dostupno kroz safari turizam. Tu ne smijem zaboraviti ni Marin (Marijin) vijenac, atraktivna lokacija za brojne izletnike, s kojega se pruža najljepši pogled na dolinu Neretve. Unatoč činjenici da brojne udruge i izletnici upravo u Zažablju prepoznaju idealno mjesto za svoje susrete, druženja i istraživanja, još uvijek nismo prepoznati od strane potencijalnih investitora kao mjesto njihovog ulaganja upravo u sektor turizma.

Koje sve projekte planirate ostvariti u Općini?

Prijavili smo se na mjeru 7.1.1., Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Riječ je o prvim izmjenama i dopunama prostornog plana Općine Zažablje u iznosu od 244.000,00. Budući da je postojeći plan rađen sa smanjenim sadržajem, potrebne su hitne izmjene istog jer je to zapravo strateški dokument za razvoj Općine. Prema Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova smo aplicirali za sufinanciranje projekata prema programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Prijavili smo izradu projektne dokumentacije za asfaltiranje puta u Podsustavu Mislina, u iznosu od 225.000,00 kn.
Izradili smo troškovnik i idejno rješenje za rekonstrukciju Mjesnog doma u Mliništu i prijavili smo se na program Ulaganja u zajednicu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova, na kojem nažalost nismo prošli, te očekujemo novi program Ministarstva na koji ćemo se opet prijaviti. Očekivana potpora po ovom projektu iznosi 256.000,00 kn. Izradili smo idejna rješenja i troškovnike za rekonstrukciju dva postojeća igrališta na području Općine, te izgradnju novog igrališta, s kojima ćemo aplicirati na eventualne natječaje Ministarstava.

Po javnom pozivu Dubrovačko-neretvanske županije smo prijavili projekt uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Zažablje, te smo po istom dobili 80.000,00 kn, a ujedno smo od Županije dobili 50.000,00 kn za sanaciju poljskih puteva, te ćemo sa radovima uskoro započeti. U stalnom smo kontaktu sa Ministarstvom državne imovine radi darovanja stare škole u Vidonjama, jer nam je želja spasiti je od daljnjeg propadanja i prenamijeniti je u lovačko-planinarski dom sa pratećim sadržajima. Također nam je želja da se i stara škola u Badžuli, a koja je u vlasništvu RH daruje Općini, sa istim ciljem, sprječavanje od propadanja i prenamjena objekta u školu tradicionalne neretvanske kuhinje. Na području naše Općine se nalazi nekoliko neistraženih i atraktivnih špilja, koje bismo naravno uz dozvolu i suglasnost Ministarstava pokušali učiniti pristupačnima za javnost.

Od čega se u Zažablju najbolje živi, koja je grana gospodarstva najrazvijenija, a koju je potrebno unaprijediti?

Najveći broj stanovništva se bavi poljoprivredom i to je ujedno i primarna djelatnost. U Općini Zažablje je još 80 - ih godina prošlog stoljeća započeta melioracija i komasacija u Podsustavu Mislina-Kuti koja još uvijek nije do kraja završena. Naime, 2002.-2003. je osnovana Županijska komisija za provedbu komasacije koja je donijela prvostupanjska rješenja u kojima u „pouci o pravnom lijeku“ stoji da „drugostupanjsko tijelo pri Ministarstvu pravosuđa rješava po žalbama“. Međutim, drugostupanjsko tijelo nije nikada formirano, pa ni prvostupanjska rješenja nisu još postala pravomoćna, što predstavlja veliki problem poljoprivrednicima u ostvarivanju poticaja.

I Vaša Općina sudjeluje u projektu "Zaželi" - programu za zapošljavanje žena. Kolika su sredstva iz EU fondova Općini na raspolaganju u sklopu ovog projekta?

Sa Udrugom Dobra iz Metkovića, Općina je u 2017. potpisala Ugovor o prijavi na natječaj projekta 'Ja iz ove zemlje ne idem' u cilju smanjenja nezaposlenosti žena i unapređenja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba. Ovih dana je Udruga sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava potpisala ugovor u iznosu od 2.692.456,66 kn. Koliki broj žena sa područja Općine Zažablje će biti zaposlen na tom projektu, kao i koliki je broj korisnika koji će biti obuhvaćen programom, ćemo definirati kroz idućih par dana.

Kakva je demografska slika Zažablja? Kakve sve poticaje Općina daje svojim mještanima?

Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, Zažablje je imalo 757 stanovnika. Uglavnom su to ljudi starije dobi. Na području Općine su dvije područne škole, Mlinište i Bijeli Vir, koje ukupno pohađa dvadeset učenika od prvog do četvrtog razreda. Mladi, kao i u cijeloj Hrvatskoj odlaze ili na daljnje školovanje ili dio njih posao pronalazi u većim gradovima, pretežno Dubrovnik, Split, Zagreb, što nam je ujedno pretpostavka da svoju budućnost ne vide na području naše Općine. Zbog skromnog proračuna nismo u mogućnosti izdvajati značajnija sredstva za bilo kakve pomoći stanovništvu. Unatoč teškoj situaciji iz proračuna ipak izdvajamo sredstva za vjenčane parove koji ostaju sa prebivalištem na području Općine u iznosu od 1.000,00 kn, kao i za svako novorođeno dijete u iznosu od 2.400,00 kn čiji roditelji također ostaju živjeti na području Općine.

Zažablje je, međuostalim, iznjedrilo i mnoge svećenike, časne sestre, nadbiskupe. Kako Općina trenutno kotira po tom pitanju?

Općina Zažablje je dala dvadeset svećenika i preko 60 časnih sestara, među kojima su splitsko makarski nadbiskup mons.dr. Marin Barišić i nadbiskup Martin Vidović, po čemu smo prepoznatljivi u domovini i Crkvi. Današnja mladost se teže odlučuje na taj korak, a o konkretnim podacima nisam kompetentna govoriti.

Zažablju se katkada spočitava nedovoljna transparentnost zbog nedostatka službene internetske stranice. Planira li se njezina skora izrada?

Upravo iz razloga što smo kroz medije često prozivani u negativnom kontekstu u kojem se spočitava nedovoljna transparentnost, zakupljena je domena www.opcina-zazablje.hr, stranica je postavljena, iako je još uvijek u fazi popunjavanja informacijama i dokumentima. Kroz idućih desetak dana očekujem da sve bude postavljeno i dostupno javnosti.

Leona Rašica

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik