nportal crop
nportal crop

Dubrovnik: Održan sastanak Povjerenstva za izgradnju sportske infrastrukture

Kol 11, 2017

Povjerenstvo za utvrđivanje prioritetnih projekata i izgradnju športske infrastrukture na području Grada Dubrovnika održalo je danas sastanak na kojemu je sudjelovao i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

Na održanom sastanku je utvrđeno kako će se prema Gradskom vijeću Grada Dubrovnika uputiti nacrt natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika radi izgradnje gradskog stadiona u Lapad sa svom pripadajućom sportskom i trgovačkom infrastrukturom.

Nacrt ugovora o osnivanju prva građenja kao i nacrt predugovora o zakupu gradskog stadiona u Lapadu bit će predstavljeni gradskim vijećnicima na idućoj sjednici Gradskog vijeća.

Nakon rasprave i donošenja konačne odluge vijećnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, sukladno zakonskim oredbama, raspisat će se natječaj za osnivanje prava građenja koji će biti objavljen u svim nacionalnim medijima.

Nportal

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik