nportal crop
nportal crop

HUMANITARNI PROJEKT: 'Ljubav na kvadrat - Dubrovnik za djecu Vukovarsko - srijemske županije'

Stu 18, 2017

Grad Dubrovnik jučer se uključio u humanitarni projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ kojeg dugi niz godina provodi zaklada Hrvatske pošte „Vaša Pošta“ te je tako pokrenuta nova inicijativa „Ljubav na kvadrat - Grad Dubrovnik djeci Vukovarsko-srijemske županije“. Tim povodom predstavnici Grada Dubrovnika posjetili su dječji dom Sveta Ana u Vinkovcima gdje su se susreli s ravnateljicom doma Zrinkom Mikić i inicijatoricom projekta te upraviteljicom Zaklade “Vaša Pošta” Senkom Klarić.

Humanitarni projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ pokrenut je s ciljem pružanja novčane potpora štićenicima domova za nezbrinutu djecu i to tako da se za vrijeme boravka djeteta u domu na njezino/njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja u protuvrijednosti 6000 eura. U tu svrhu prikupljena sredstva štićenicima se isplaćuju po stjecanju punoljetnosti i nakon napuštanja doma u obliku rente, a služe im za pokrivanje troškova osnovne egzistencije – stanarine i režija kroz period od dvije godine.

Grad Dubrovnik se u rad Zaklade uključio još 2016. godine i to upravo na inicijativu tadašnjeg predsjednika Gradskog vijeća, a današnjeg gradonačelnika osiguravši sredstva za troškove polica životnog osiguranja za ukupno četvero djece, a prema iskazanim potrebama od strane doma Sveta Ana te u dogovoru Zaklade i Grada ove godine pokrenuta je inicijativa „Ljubav na kvadrat - Grad Dubrovnik djeci Vukovarsko-srijemske županije“.

Naime, u proračunu za 2018. godinu Grad Dubrovnik će u okviru mjere „Potpora djeci bez roditeljske skrbi-korisnicima dječjih domova“ rezervirati sredstva u iznosu 200.000 kuna. Sredstva će se iskoristiti za trošak polica životnog osiguranja za jedanaestoro djece korisnika doma Sveta Ana Vinkovci u dobi od 9 do 17 godina čime će sva djeca koja trenutno borave u domu nakon napuštanja institucionalne skrbi biti zbrinuta te će im se olakšati početak samostalnog života.

Osim što će realizacijom inicijative „Ljubav na kvadrat ” Grad Dubrovnik potrebitu djecu doma Sveta Ana ispratiti u punoljetnost dodatnu dimenziju cijeloj priči daje i činjenica da u okviru ovog doma sigurnost pronalaze nezbrinuta djeca s cijelog područja Vukovarsko-srijemske županije, uključujući i Grad Vukovar, heroj Domovinskog rata i grad prijatelj od 1993. godine te stoga ova inicijativa predstavlja značajan doprinos brojnim projektima suradnje dvaju gradova.
Projektom „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ do sada je zbrinuto 403 djece iz 20 dječjih domova diljem Hrvatske, ugovorene su police osiguranja na njihovo ime vrijedne više od 18 milijuna kuna. Zahvaljujući ovoj vrijednoj inicijativi Zaklade i brojnim donacijama ukupne vrijednosti 144 tisuće eura zbrinuta su i djeca štićenici Doma Maslina u Dubrovniku.

 

Nportal

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik