nportal crop
nportal crop


RASPRAVA O BELVEDEREU: Građani zabrinuti za javni interes oko novog projekta hotela

Pro 13, 2017

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna PPU - a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika te Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a Belvedere održano je danas u Gradskoj vijećnici. Gradonačelnik je na početku istaknuo da je projekt Belvedere značajno ulaganje za Dubrovnik te je naglasio kako je iznimno važno da projekt zadrži javni karakter. Dodao je da je osiguran prostor i prolaz do pomorskog dobra u dvije razine, liftom i skalinima. Dodana je i šetnica koja do sada nije postojala, a, kako je naglašeno, bila bi benefit za građane. Pročelnica UO za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić podsjetila je na prošlost projekta izgradnje novog hotela Belvedere.

"Ove izmjene plana odnose se isključivo na lokaciju hotela Belvedere. U lipnju 2016. tvrtka Vila Larus predala je Gradu Dubrovniku pismo namjere za pokretanje postupka izmjena i dopuna navedenog plana i stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvederea. Nakon predstavljanja njihovog idejnog rješenja, odlučeno je da će se pokrenuti postupak i donijeti odluke o izmjenama i dopunama što je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici u rujnu i listopadu prošle godine i Odluka o izradi stupila je na snagu 15. listopada 2016., u skladu je sa Zakonom o zaštiti okoliša i uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš. Radi se o prvom ovakvom projektu na području Dubrovnika", kazala je Lončarić.

Gunther Bischof u ime investitora iznio je povijest razvoja projekta i natječaja za arhitektonski projekt te je istaknuo da je zbog jako lošeg stanja zgrade hotela renovacija postojeće građevine nemoguća bez velikog napora.

"Detaljni nam plan omogućuje veliki volumen izgradnje hotela i veliki broj podzemnih radova, ali nije prikladan budući da je problem u pristupu i u terenu koji je nagnut. Renovacija zgrade nije opcija, kao što i realizacija Detaljnog plana nije opcija za razvoj našeg projekta. Zato smo počeli s razvojem novog projekta i napravili tržišnu analizu za najbolji projekt prikladan ovom teritoriju. Na temelju tržišne analize tvoren je natječaj na međunarodnoj razini. Odabrali smo 25 međunarodnih arhitektonskih tvrtki i 13 arhitekata je bilo odabrano da pošalju prijedloge projekata. Četiri arhitekta su ušla u uži krug i dobili nagrade za svoja arhitektonska postignuća. Natječaj je dobila tvrtka 3LHD", istaknuo je Bischof.

Marko Dabrović 3LHD iz studija 3LHD naglasio je kako su se u izradi projekta odlučili na terasastu strukturu urbanom matricom ploča. Svi javni prostori povezani su s morem, sedam vila je u gornjoj zoni, a hotel u donjoj, a išlo se za tim da silueta hotela iz smjera grada bude što manja. Javna šetnica proteže se uz obalu rubom stijena i zelenila. Predviđene sobe su velike i luksuzne. Riječ je, ističe, o topografskom načinu izgradnje. Ispred izrađivača izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a te stavljanja izvan snage DPU Belvedere, okupljenima se obratila Ana Putar iz tvrtke Urbanistika te je istaknula da razmatrani plan obuhvaća 5,5 hektara, a prostorni plan Županije ga određuje kao građevinsko područje naselja. Dodala je da je cilj izmjena prilagoditi planska rješenja projektu revitalizacije kompleksa Belvedere u svrhu realizacije projekta. Osnovna izmjena jest što je zona hotela pretvorena u jedinstvenu zonu turističkog naselja proširenjem na dosadašnju površinu sporta i rekreacije. Dužobalna šetnica odredila je granicu površine planiranog turističkog naselja na dijelu prema moru. Putar je istaknula da je Put Vlaha Bukovca preusmjeren na šetnicu, a javna prometnica u Ulici Frana Supila skraćena za 45 metara te da se oba zaustavljaju na granici obuhvata. Maksimalni kapacitet turističkog naselja iznosi 270 kreveta, od čega 210 u hotelu te 60 u vilama, čija je visina ograničena na 12 metara.

Građani su postavljali razna pitanja, a najviše ih je zabrinjavalo koji je javni interes novim rješenjem zastupljeniji nego u starom te su ga pojedini nazvali netransparentnim. Najviše polemike izazvala je pak planirana šetnica te su građani izrazili zabrinutost zbog potencijalnog nedozvoljenog pristupa hotelu kada bude izgrađen. Javni uvid traje zaključno s 22. prosinca.

 

Leona Rašica

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik