nportal crop
nportal crop
Metković Metković Wikipedija

PET MILIJUNA KUNA VRIJEDAN PROJEKT ŽUC će u Metkoviću rekonstruirati prometnice, u planu i dva rotora

Ožu 05, 2018

Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije izvršit će rekonstrukciju ulica A. Starčevica, Don Radovana Jerkovića te Kralja Zvonimira u Metkoviću, a vrijednost projekta je oko pet milijuna kuna. Te prometnice su veoma važne za funkcioniranje prometnog sustava u gradu Metkoviću. One su ujedno u nekim svojim dijelovima kategorizirane u županijsku cestu Ž6220. Raskrižja navedenih ulica su prometno vrlo loše riješena stoga je ova ŽUC u suradnji s gradom Metkovićem odlučio izvršiti rekonstrukciju raskrižja navedenih ulica i to izgradnjom dvaju kružnih tokova na raskrižju ulica A. Starčevića, Don Radovana Jerkovića te raskrižju ulica A. Starčevića, Kralja Zvonimira i Matice Hrvatske.

Time će se povećati sigurnost prometa te protočnost vozila kroz raskrižje. Pored toga projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija postojećih te izgradnja novih nogostupa, zelenila, te obnova javne rasvjete i postojeće oborinske odvodnje. Na ovom projektu pokazana je dobra suradnja grada Metkovića i gradonačelnika Milana te ŽUC-a, gdje je grad Metković preuzeo obvezu ishodovanja lokacijske i građevinske dozvole (čije donošenje se očekuje kroz mjesec dana) nakon čega će se pristupiti raspisivanju javne nabave za izvođenje radova.

ŽUC u planovima za 2018. ima namjeru izvršiti rekonstrukciju raskrižja Put Narone odnosno Ž6218, Zagrebačke ulice i Neretvanskih gusara. S obzirom na veoma gust pješački promet predmetno raskrižje predstavlja opasnu točku sigurnosti pješaka. Projektom se planira ugradnja konzolnog semaforskog stupa s trepćućim prometnim znakom te ugradnja led markera u kolnik javne ceste ispred pješačkog prijelaza. Radovima prethode radovi asfaltiranja šire zone raskrižja, te iscrtavanja horizontalne signalizacije.

Pored navedenih radova ŽUC u 2018. planira izradu idejnog projekta rekonstrukcije lokalne ceste L69012 odnosno ulice Petra Krešimira IV za dobivanje lokacijske dozvole. Projektom se planira rekonstrukcija postojećih te izgradnja novih nogostupa, biciklističkih staza, zelenila, te obnova javne rasvjete i postojeće oborinske odvodnje.

Nportal

Nakladnik: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing
Sjedište društva: Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik
Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3,
dana 27. siječnja 2016. god. MBS: 090004038,
MB 01657844 OIB 84003986390

Redakcija: Nportal, Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik